You are here: Home

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครจำนวน 160 คน จำนวน 4 ห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครจำนวน 160 คน จำนวน 4 ห้องเรียน 3 แผนการเรียน คื

   1. หลักสูตรแผนวิทย์ - คณิต               2 ห้องเรียน จำนวนรับ 80 คน

   2. หลักสูตรแผนภาษา - สังคม            1 ห้องเรียน จำนวนรับ 40 คน

   3. หลักสูตรแผนพละ - อุตสาหกรรม    1 ห้องเรียน จำนวนรับ 40 คน

กำหนดการรับสมัคร

  - รับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2559  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  - สอบคัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.

  - มอบตัว รายงานตัว และชำระเงิน วันที่ 2 เมษายน 2559 สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม

หลักฐานการรับสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองของผู้สมัครเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดา มารดา) จำนวน 1 ชุด

  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองของผู้สมัครเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดา มารดา) จำนวน 1 ชุด

  3. หลักฐานการเรียน (ใบรับรองการเรียน ปพ.1 จากสถานศึกษาที่กำลังศึกษา) ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด

  4. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) ชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน  3 รูป

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

kp001  kp002

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

สอบภาค ก (ข้อเขียน) วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบภาค ข (สัมภาษณ์) วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ดาว์นโหลดเอกสารแนบ

Download this file (p001.pdf)Download this file (p002.pdf)

สรุปการรับพนักงานราขการ

สรุปประจำวัน การรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม

 

 

/ด/ป

ชาย

หญิง

รวม

21 ม.ค. 59

1

4

5

22 ม.ค. 59

1

6

7

25 ม.ค. 59

 3

7

10

26 ม.ค. 59

 3

4

7

27 ม.ค. 59

 1

 1

 2

รวม

9

21

31

 

 *ข้อมูลวันที่ 27 มกราคม 2559


 

 

หน้า 1 จาก 7

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม

  • ที่อยู่ : 87 หมู่ 3 ถ.หนองบัว-โนนสัง ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 3900
  • โทรศัพท์ : 042-000234 , 042-000218
  • โทรสาร : 042-000218
  • Email: khampit@hotmail.com