You are here: เกี่ยวกับโรงเรียน โครงสร้างบริหารสถานศึกษา

โครงการ "โรงเรียนดี ศรีตำบล" รุ่นที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

100 6121คณะบุคลากรโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ในโครงการ "โรงเรียนดี ศรีตำบล" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ วันถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ชมภาพบรรยากาศ คลิกที่นี่

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม

  • ที่อยู่ : 87 หมู่ 3 ถ.หนองบัว-โนนสัง ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 3900
  • โทรศัพท์ : 042-000234 , 042-000218
  • โทรสาร : 042-000218
  • Email: khampit@hotmail.com